PARKKI

O­ta­nie­­men puun­­ja­­los­­ta­­ji­­en a­­lum­­ni­­yh­­dis­­tys, PARK­KI on kaik­kien Aal­to-yli­opis­ton (ent. Tek­nil­li­sen kor­ke­a­kou­lun) puun­ja­los­tus­tek­nii­kan tai bio­tuo­te­tek­nii­kan a­lan o­pe­tus­ta an­ta­vi­en yk­si­köi­den en­tis­ten tai val­mis­tu­mis­vai­hees­sa o­le­vi­en o­pis­ke­li­joi­den ja työn­te­ki­jöi­den a­lum­ni­yh­dis­tys. Yh­dis­tys toi­mii yh­teis­työs­sä Aal­to-y­li­o­pis­ton, Aal­to-y­li­o­pis­ton y­li­op­pi­las­kun­nan se­kä Puun­ja­los­ta­ja­kil­ta ry:n kans­sa. Yh­dis­tyk­sen toi­min­ta sai al­kun­sa 14.5.2011 pi­de­tys­sä pe­rus­ta­mis­ko­kouk­ses­sa.

PARK­KI jär­jes­tää vuo­den ai­ka­na muu­ta­mi­a jä­se­nil­le suun­nat­tu­ja ta­pah­tu­mi­a. Ta­voit­tee­na on koo­ta sään­nöl­li­ses­ti yh­teen a­lum­ni­toi­min­nas­ta kiin­nos­tu­nei­ta hen­ki­löi­tä muis­te­le­maan men­nei­tä, suun­nit­te­le­maan tu­le­vaa se­kä kuu­le­maan tuo­reim­mat uu­ti­set O­ta­nie­men suun­nal­ta.

PARK­KIIN liit­ty­mi­nen on mak­su­ton­ta. Yh­dis­tyk­sen jä­se­nek­si voi­vat liit­ty­ä kaik­ki Aal­to-y­li­o­pis­ton (ent. Tek­nil­li­sen kor­ke­a­kou­lun) puun­ja­los­tus­tek­nii­kan tai bio­tuo­te­tek­nii­kan a­lan o­pe­tus­ta an­ta­vi­en yk­si­köi­den en­ti­set tai val­mis­tu­mis­vai­hee­ssa o­le­vat o­pis­ke­li­jat ja ty­ön­te­ki­jät. Jä­se­nil­tä pe­rit­tä­vän vuo­si­mak­sun suu­ruu­des­ta pää­te­tään vuo­sit­tain yh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kouk­ses­sa. Tois­tai­sek­si on pää­tet­ty, et­tei jä­se­nis­töl­tä ai­na­kaan vie­lä täs­sä vai­hees­sa pe­ri­tä vuo­si­mak­su­a.

Jä­sen­ha­ke­muk­sen voit jät­tää täyt­tä­mäl­lä lomakkeen.

Jäsentietojen päivittämiseen voit täyttää tämän lomakkeen.

YHTEYSTIEDOT

Puheenjohtaja: Airi Antikainen, (airiantikainen (a) gmail.com)

Telegram-kanava

Facebook-sivu

Facebook-ryhmä

LinkedIn

Aalto Alumni Circle @ Parkki