Kutsu Puunjalostajakillan ylimääräiseen yhdistyskokoukseen 16.12.2021

Tervetuloa Puunjalostajakillan ylimääräiseen yhdistyskokoukseen torstaina 16.12. klo 13.00 alkaen Vuorimiehentie 1 kiltahuoneella (huone 227). Muutoksista kokouspaikkaan liittyen tiedotetaan erikseen, jos suurempaa tilaa saadaan varattua.

Kokouksessa esitetään raadin 2022 puheenjohtajan erottaminen ja uuden puheenjohtajan valinta raatiin 2022. Jos erotusehdotus menee läpi, valitaan kokouksessa myös uusi varatoiminnantarkastaja ja kiltalehden päätoimittaja vuosille 2022-2023.

Kokouksen esityslista on esiteltynä alla:

**********************************

PUUNJALOSTAJAKILTA RY:N YLIMÄÄRÄINEN YHDISTYSKOKOUS

Aika: Torstai 16.12.2021 klo 13:00
Paikka: Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen Puu1:n kiltahuone (huone 227), Vuorimiehentie 1, Espoo.

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Kokouksen ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Edellisen kokouksen pöytäkirja
7. Menettelytavat
8. Vuoden 2022 killan puheenjohtajan erottaminen
9. Vuoden 2022 varatoiminnantarkastajan erottaminen
10. Vuoden 2022 kiltalehden päätoimittajan erottaminen
11. Killan puheenjohtajan valinta vuodelle 2022
12. Varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2022
13. Kiltalehden päätoimittajan valinta vuodelle 2022
14. Muut esille tulevat asiat
15. Ilmoitusasiat
16. Kokouksen päättäminen


Espoossa 9.12.2021

Puunjalostajakilta ry:n raadin 2021 puolesta,

Henrik Lindberg
Puheenjohtaja 2021
Puunjalostajakilta
henrik.c.lindberg@aalto.fi
+358504315109