Kutsu Puunjalostajakilta ry:n yhdistyskokoukseen 13.4.2017

Tervetuloa Puunjalostajakilta ry:n yhdistyskokoukseen torstaina 13.4.2016 klo 16.15 alkaen. Paikkana toimii Puu1:n luentosali L1 (Vuorimiehentie 1, Espoo). Kokouksessa käsitellään vuosikokouksessa tehtyjen virheellisten päätösten korjaaminen ja näin lainvoimaisten päätösten tekeminen. Virhe oli tuloslaskelmasta puuttuneet alaskirjaukset.

PUUNJALOSTAJAKILTA RY:N YHDISTYSKOKOUS
Aika: Torstai 13.4.2017 klo 16.15
Paikka: Puunjalostustekniikan Puu1:n luentosali L1 (Vuorimiehentie 1, Espoo).

Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Kokouksen ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Edellisen kokouksen pöytäkirja
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Menettelytavat
8. Vuoden 2016 tilikertomus ja tilinpäätös
9. Toiminnantarkastajien lausunto
10. Tilinpäätöksen hyväksyminen
11. Vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille
12. Muut esille tulevat asiat
13. Ilmoitusasiat
14. Kokouksen päättäminen

Espoossa 4.4.2017
Puunjalostajakilta ry:n raati 2017