Kutsu Puunjalostajakilta ry:n yhdistyskokoukseen

Tervetuloa Puunjalostajakillan yhdistyskokoukseen keskiviikkona 14.2.2018 klo 16.30 alkaen. Kokous järjestetään Puu1:n luentosalissa 1.

Kokouksessa esitellään muutosehdotukset killan lippuohjesääntöihin ja merkkisääntöihin. Näiden muutosten tavoitteena on yhdenmukaistaa killan nykyisiä tapoja ja ohjesääntöjen määräämiä asioita. Yhdistyskokouksessa esiintyvän keskustelun perusteella päivityksistä laaditaan lopulliset versiot, joista äänestetään vuosikokouksessa.

Liitteenä ovat ehdotukset lippuohjesääntöjen ja merkkisääntöjen muutoksista.

PUUNJALOSTAJAKILTA RY:N YHDISTYSKOKOUS
Aika: Keskiviikko 14.2.2018 kello 16.30
Paikka: Puunjalostustekniikan laitos, Puu1 Luentosali 1 (Vuorimiehentie 1, Espoo)

Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Kokouksen ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Edellisen kokouksen pöytäkirja
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Menettelytavat
8. AYY:n kuulumiset
9. Prosessiteekkarien kuulumiset
10. Kuulumiset
11. Raadin kuulumiset
12. Raadin tentti
13. Kutsin kyselyt
14. Esitys lippu- ja merkkiohjesääntöjen muutoksesta
15. Muut esille tulevat asiat
16. Ilmoitusasiat
17. Kokouksen päättäminen

Espoossa 6.2.2018
Puunjalostajakilta ry:n raati 2018

Muutosehdotukset lippuohjesääntöihin
Muutosehdotukset merkkisääntöihin