Kutsu Puunjalostajakilta ry:n yhdistyskokoukseen

Tervetuloa Puunjalostajakilta ry:n yhdistyskokoukseen torstaina 5.10.2017 klo 16.15 alkaen. Paikkana toimii Puu1:n luentosali L1. Kokouksessa käsitellään vuosijuhlatoimikunnan kokoonpanon virallistaminen, urheilumestarin vaihdoksen virallistaminen ja mahdollinen muutos marraskuussa järjestettävien raadin valintatavan muutos.
Raadin ehdotus on, että vaalitapaa kehitettäisiin niin, että ehdokkaat lähettäisivät hakemuksensa etukäteen sähköisesti ja hakemukset julkaistaan yhtä aikaa ennen vaaleja. Vaalikokouksessa on mahdollisuus esittää kysymyksensä ehdokkaille ennen äänestystä.
Tarkoituksena on, että tämä pieni muutos madaltaisi kynnystä asettua ehdolle.

 

KOKOUSKUTSU

PUUNJALOSTAJAKILTA RY:N YHDISTYSKOKOUS
Aika: Torstai 5.10.2017 kello 16.15
Paikka: Biotuotteiden ja biotekniikan laitos, Puu1 Luentosali 1 (Vuorimiehentie 1, Espoo)

Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Kokouksen ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Edellisen kokouksen pöytäkirja
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Menettelytavat
8. AYY:n kuulumiset
9. PARKKI:n kuulumiset
10. Kuulumiset
11. Raadin kuulumiset
12. Raadin tentti
13. Kutsin kyselyt
14. Vuosijuhlatoimikunnan kokoonpanon hyväksyminen
15. Toimihenkilöiden nimeäminen
16. Vaalimenettelyn kehittäminen
17. Muut esille tulevat asiat
18. Ilmoitusasiat
19. Kokouksen päättäminen

Espoossa 27.9.2017
Puunjalostajakilta ry:n raati 2017