Kutsu yhdistyksen kokoukseen

KOKOUSKUTSU

PUUNJALOSTAJAKILTA RY:N YHDISTYSKOKOUS
Aika: Torstai 23.2.2017 kello 16.30
Paikka: Puunjalostustekniikan laitos, Puu1 Luentosali 1 (Vuori­mie­hen­tie 1, Espoo)

Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Kokouksen ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Edellisen kokouksen pöytäkirja
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Menettelytavat
8. AYY:n kuulumiset
9. Prosessiteekkarien kuulumiset
10. Kuulumiset
11. Raadin kuulumiset
12. Raadin tentti
13. Kutsin kyselyt
14. Uusien toimihenkilöiden nimittäminen
15. Muut esille tulevat asiat
16. Ilmoitusasiat
17. Kokouksen päättäminen

Espoossa 15.2.2017
Puunjalostajakilta ry:n raati 2017