Muutoksia vuoden 2022 raatiin / Personnel changes to the 2022 board

Puunjalostajakillan ylimääräisessä yhdistykokouksessa valittiin Helena Sivula Puunjalostajakillan puheenjohtajaksi vuodelle 2022. Onni Poikkeus valittiin varatoiminnantarkastajaksi vuodelle 2022.

Helena Sivula was chosen as the chairperson of the Board of 2022. Onni Poikkeus was chosen as the vice operations officer for the year 2022.

Raadin 2021 puolesta,

Henrik Lindberg