Puunjalostajakillan vaalikokous

Hei kiltalaiset, 
Tervetuloa Puunjalostajakilta ry:n vaalikokoukseen tiistaina 24.11.2020 kello 17.00 eteenpäin. Kokous järjestetään Puu1-rakennuksen luentosalissa L1, mutta vallitsevan koronatilanteen vuoksi kokoukseen on mahdollista liittyä myös etänä Microsoft Teams – alustalla. Kokouksessa valitaan killalle raati sekä osa toimihenkilöistä vuodelle 2021. Liitteenä ehdotus valittavista raativiroista, sekä ehdotus toimihenkilöviroista, joista osa valitaan vaalikokouksessa ja osa erillisellä toimihenkilöhaulla. Kokouksessa käytetään mahdollisen äänestystilanteen sattuessa äänestysmuotona etä-äänestystä, jonka vuoksi vaadimme jokaista kokoukseen osallistuvaa ennakkoilmoittautumaan kokoukseen. Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa https://www.puunjalostajakilta.fi/ilmomasiina-pjk/vaalikokous/. Ilmoittautuminen aukeaa torstaina 19.11. klo 12.00 ja sulkeutuu maanantaina 23.11. klo 23.59. Kokoukseen ei voi osallistua ilman ennakkoilmoittautumista.

Lähetämme ennakkoilmottautuneille Microsoft Teams -linkin kokouspäivälle, ja jaamme äänioikeutetuille linkin äänestysalustalle kokouksen aikana. Lähetämme samalla lisätietoja ja tarkempia ohjeita kokouksessa äänestämisestä. Puunjalostajakillan raati on päättänyt, että kokouksen osallistujilta vaaditaan ennakkoilmottautuminen vedoten lakiin väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020, https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200677).

Raatiin etukäteen hakeneiden henkilöiden hakemuksiin voi tutustua killan nettisivuilla. Muistattehan, että raativirkoihin voi asettua ehdolle vielä vaalikokouksessa!

*********************

PUUNJALOSTAJAKILTA RY:N VAALIKOKOUS
Aika: Tiistai 24.11.2020 klo 17.00
Paikka: Biotuotteiden ja biotekniikan laitos, Puu1 Luentosali 1 (Vuorimiehentie 1, Espoo)

Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Kokouksen ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Edellisen kokouksen pöytäkirja
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Menettelytavat
8. AYY:n kuulumiset
9. Kuulumiset
10. Raadin kuulumiset
11. Raadin tentti
12. Kutsin kyselyt
13. Killan puheenjohtajan valinta vuodelle 2021
14. Killan rahastonhoitajan valinta vuodelle 2021
15. Killan tiedottajan valinta vuodelle 2021
16. Killan excursiomestarin valinta vuodelle 2021
17. Killan ulkovastaavan valinta vuodelle 2021
18. Killan isännän valinta vuodelle 2021
19. Killan emännän valinta vuodelle 2021
20. Killan opintovastaavan valinta vuodelle 2021
21. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2021
22. Killan vaalikokouksessa valittavien toimihenkilöiden valinta vuodelle 2021
23. Erillisessä toimihenkilöhaussa valittavat toimihenkilövirat vuodelle 2021
24. Muut esille tulevat asiat25. Ilmoitusasiat26. Kokouksen päättäminen

Espoossa 17.11.2020
Puunjalostajakilta ry:n raati 2020