Puunjalostajakillan vuosikokous 2023

Tervetuloa killan vuosikokoukseen! / Welcome to the annual meeting!

Puunjalostajakillan vuosikokous järjestetään tiistaina 21.3.2023 klo 17:00 alkaen hybridimuotoisena Puu1 luentosalissa L1 osoitteessa Vuorimiehentie 1, 02150 Espoo sekä zoomissa (https://aalto.zoom.us/j/69005816842).

Kokouksessa käsitellään muun muassa vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

// The Forest Products Guild is having the annual meeting on Tuesday the 21st of March at 17:00. The meeting will be held in Finnish at lecture hall L1 Vuorimiehentie 1, 02150 Espoo and online in zoom (https://aalto.zoom.us/j/69005816842).

Kokouskutsun liitteenä on vuoden 2022 toimintakertomus, vuoden 2022 tuloslaskelma, vuoden 2023 toimintasuunnitelma sekä vuoden 2023 talousarvio, joihin pyydän teitä ystävällisesti perehtymään ennen kokousta, jotta käsittely on sujuvampaa. Lisäksi liitteenä on kooste tulevista muutoksista ja menettelyvaihtoehdoista koskien killan jäsenrekisterin siirtymistä pois AYY:ltä.

Kokouksen esityslista on esiteltynä alla.

————————————————————-

PUUNJALOSTAJAKILTA RY:N VUOSIKOKOUS

Aika: Tiistai 21.3.2023 klo 17:00

Paikka: Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen luentosali L1, Vuorimiehentie 1, 02150 Espoo.

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Kokouksen järjestäytyminen

4. Kokouksen ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan esittely ja hyväksyminen

7. Menettelytavat

8. Kuulumiset

9. Vuoden 2022 toimintakertomus

10. Vuoden 2022 tilikertomus ja tilinpäätös

11. Toiminnantarkastajien lausunto

12. Tilinpäätöksen hyväksyminen

13. Vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

14. Raadin kuulumiset

15. Raadin tentti

16. Kutsin kyselyt 

17. Vuoden 2023 toimintasuunnitelma

18. Vuoden 2023 talousarvio

19. Killan jäsenrekisterin siirtyminen pois AYY:ltä

20. Lukuvuoden 2023–2024 jäsenmaksujen suuruudet

21. Muut esille tulevat asiat

22. Ilmoitusasiat

23. Kokouksen päättäminen

Espoossa 14.3.2023 Puunjalostajakilta ry:n Raati 2023

Liitteet: