Puunjalostajakillan vuosikokous 2024

Tervetuloa killan vuosikokoukseen! / Welcome to the annual meeting!

Puunjalostajakillan vuosikokous järjestetään tiistaina 26.3.2024 klo 17:00 alkaen Puu1 luentosaliin L1 osoitteessa Vuorimiehentie 1, 02150 Espoo.

Kokouksessa käsitellään muun muassa vuoden 2023 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi kokouksessa on tarkoitus valita killan edustajat vuoden 2024 teekkarikokouksiin.

// The Forest Products Guild is having the annual meeting on Tuesday the 26th of March at 17:00. The meeting will be held in Finnish at lecture hall L1 Vuorimiehentie 1, 02150 Espoo.

Kokouskutsun liitteenä on vuoden 2023 toimintakertomus, vuoden 2023 tuloslaskelma, vuoden 2024 toimintasuunnitelma sekä vuoden 2024 talousarvio, joihin pyydän teitä ystävällisesti perehtymään ennen kokousta, jotta käsittely on sujuvampaa. 

Kokouksen esityslista on esiteltynä alla.

————————————————————-

PUUNJALOSTAJAKILTA RY:N VUOSIKOKOUS

Aika: Tiistai 26.3.2024 klo 17:00

Paikka: Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen luentosali L1, Vuorimiehentie 1, 02150 Espoo.

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Kokouksen järjestäytyminen

4. Kokouksen ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan esittely ja hyväksyminen

7. Menettelytavat

8. Kuulumiset

9. Vuoden 2023 toimintakertomus

10. Vuoden 2023 tilikertomus ja tilinpäätös

11. Tilikausien 2021 ja 2022 siirtosaamisten mitätöinti

12. Toiminnantarkastajien lausunto

13. Tilinpäätöksen hyväksyminen

14. Vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

15. Raadin kuulumiset

16. Raadin tentti

17. Kutsin kyselyt 

18. Vuoden 2024 toimintasuunnitelma

19. Vuoden 2024 talousarvio

20. Lukuvuoden 2024–2025 jäsenmaksujen suuruudet

21. Killan edustajat vuoden 2024 teekkarikokouksiin

22. Muut esille tulevat asiat

23. Ilmoitusasiat

24. Kokouksen päättäminen

Espoossa 15.3.2024

Puunjalostajakilta ry:n Raati 2024

Liitteet: