Puunjalostajakillan vuosikokous 22.3.2021

Tervetuloa Puunjalostajakillan vuosikokoukseen maanantaina 22.3. klo 17.00 alkaen Vuorimiehentie 1 kiltahuoneella 227 ja Teamsissä. Vaikka kokouspaikaksi onkin nimetty kiltahuoneemme, toivomme että osallistutte kokoukseen etäyhteydellä Teamsin välityksellä rajoitusten takia.

Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Sähköpostissa lähetetyssä kokouskutsussa ovat liittettynä:

  • Vuoden 2020 toimintakertomus
  • Vuoden 2021 toimintasuunnitelma

Pyydän teitä ystävällisesti perehtymään liitteisiin ennen kokousta, jotta niiden käsittely sujuu kokouksessa nopeammin. Kokouksen esityslista on esiteltynä alla:

**********************************

PUUNJALOSTAJAKILTA RY:N VUOSIKOKOUS

Aika: Maanantai 22.3.2021 klo 17:00


Paikka: Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen Puu1:n kiltahuone 227, Vuorimiehentie 1, Espoo.
Kokukseen on myös mahdollista osallistua etänä Microsoft Teamsin välityksellä.

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Kokouksen ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Edellisen kokouksen pöytäkirja
7. Menettelytavat
8. Kuulumiset
9. Raadin kuulumiset
10. Raadin tentti
11. Kutsin kyselyt
12. Vuoden 2020 toimintakertomus
13. Vuoden 2020 tilikertomus ja tilinpäätös
14. Toiminnantarkastajien lausunto
15. Tilinpäätöksen hyväksyminen
16. Vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille
17. Vuoden 2021 toimintasuunnitelma
18. Vuoden 2021 talousarvio
19. Lukuvuoden 2021-2022 jäsenmaksujen suuruudet
20. Muut esille tulevat asiat
21. Ilmoitusasiat
22. Kokouksen päättäminen

Espoossa 15.3.2021
Puunjalostajakilta ry:n raati 2021