Puunjalostajakillan vuosikokous 25.3.2020

Puunjalostajakillan vuosikokous järjestetään 25.3.2020. Koska Aalto Yliopisto on antanut rajoituksia tilojen käytöstä, kokous pidetään osoitteessa Jämeräntaival 10 B 26. Meneillään olevan koronatilanteen vuoksi kokouksessa tullaan päättämään vain kokouksen käsiteltävien asioiden siirtämisestä myöhemmälle ajankodalle, ja näin ollen tulevassa jatkokokouksessa tullaan käsittelemään esityslistan sisältö ja hoitamaan itse vuosikokous. Tämä jatkokokous tullaan pitämään mahdollisimman pian, kun olosuhteet sen sallivat. Alla on kokouksen esityslista ja jäsenistölle lähetetyssä sähköpostissa on liite AYY:n ohjeistuksesta liittyen kevätkokouksiin.


**********************************


PUUNJALOSTAJAKILTA RY:N VUOSIKOKOUS
Aika: Tiistai 25.3.2020 klo 16:30
Paikka: Jämeräntaival 10 B 26


Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Kokouksen ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Edellisen kokouksen pöytäkirja
7. Menettelytavat
8. Kuulumiset
9. Raadin kuulumiset
10. Raadin tentti
11. Kutsin kyselyt
12. Vuoden 2019 toimintakertomus
13. Vuoden 2019 tilikertomus ja tilinpäätös
14. Toiminnantarkastajien lausunto
15. Tilinpäätöksen hyväksyminen
16. Vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille
17. Vuoden 2020 toimintasuunnitelma
18. Vuoden 2020 talousarvio
19. Lukuvuoden 2020-2021 jäsenmaksujen suuruudet
20. Muut esille tulevat asiat
21. Ilmoitusasiat
22. Kokouksen päättäminen

Espoossa 18.3.2020
Puunjalostajakilta ry:n raati 2020