Puunjalostajakillan vuosikokous 7.3.2022

Tervetuloa Puunjalostajakillan vuosikokoukseen maanantaina 7.3.2022 klo 17.00 alkaen Vuorimiehentie 1 luentosalissa L1. 

Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Kokouksen esityslista on esiteltynä alla:

**********************************

PUUNJALOSTAJAKILTA RY:N VUOSIKOKOUS

Aika: Maanantai 7.3.2022 klo 17:00

Paikka: Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen luentosali L1, Vuorimiehentie 1, Espoo.

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Kokouksen ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan esittely ja hyväksyminen
7. Menettelytavat
8. Kuulumiset
9. Raadin kuulumiset
10. Raadin tentti
11. Kutsin kyselyt 
12. Vuoden 2021 toimintakertomus
13. Vuoden 2021 tilikertomus ja tilinpäätös
14. Toiminnantarkastajien lausunto
15. Tilinpäätöksen hyväksyminen
16. Vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille
17. Vuoden 2022 toimintasuunnitelma
18. Vuoden 2022 talousarvio
19. Lukuvuoden 2022–2023 jäsenmaksujen suuruudet
20. Muut esille tulevat asiat
21. Ilmoitusasiat
22. Kokouksen päättäminen 

Espoossa 28.2.2022

Puunjalostajakillan Raati 2022