Puunjalostajakillan Yhdistyskokous 11.5.2021

Tervetuloa Puunjalostajakillan ylimääräiseen yhdistykokoukseen tiistaina 11.5. klo 17.00 alkaen Vuorimiehentie 1 kiltahuoneella 227 ja Teamsissä. Vaikka kokouspaikaksi onkin nimetty kiltahuoneemme, toivomme että osallistutte kokoukseen etäyhteydellä Teamsin välityksellä rajoitusten takia.

Kokouksessa käsitellään pääasiassa kiltanauhan hankinnasta, ja siihen tehtävät muutokset killan merkki- ja lippuohjesääntöihin.

**********************************

PUUNJALOSTAJAKILTA RY:N YLIMÄÄRÄINEN YHDISTYSKOKOUS

Aika: Maanantai 11.5.2021 klo 17:00
Paikka: Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen Puu1:n kiltahuone 227, Vuorimiehentie 1, Espoo.
Kokukseen on myös mahdollista osallistua etänä Microsoft Teamsin välityksellä.

Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Menettelytavat
5. Kokouksen ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Edellisen kokouksen pöytäkirja
8. Esitys Puunjalostajakillan kiltanauhasta
9. Puunjalostajakillan merkkiohjesääntömuutoksen hyväksyminen
10. Puunjalostajakillan lippuohjesääntömuutoksen hyväksyminen
11. Muut esille tulevat asiat
12. Ilmoitusasiat
13. Kokouksen päättäminen

Espoossa 4.5.2021
Puunjalostajakilta ry:n raati 2021