Puunjalostajakillan Yhdistyskokous 12.4.2021

Hei!

Tervetuloa Puunjalostajakillan ylimääräiseen yhdistykokoukseen maanantaina 12.4. klo 17.00 alkaen Vuorimiehentie 1 kiltahuoneella 227 ja Teamsissä. Vaikka kokouspaikaksi onkin nimetty kiltahuoneemme, toivomme että osallistutte kokoukseen etäyhteydellä Teamsin välityksellä rajoitusten takia.

Kokouksessa käsitellään mm. raadin 2020 vastuuvapauden myöntämisestä, mahdollisesta kiltanauhasta ja siihen liittyvästä merkkiohjesääntömuutoksesta.

Sähköpostissa lähetetyssä kokouskutsussa ovat liitettynä:

  • Esitys Puunjalostajakillan kiltanauhasta
  • Muutosehdotus Puunjalostajakillan merkkiohjesääntöön

Pyydän teitä ystävällisesti perehtymään liitteisiin ennen kokousta, jotta niiden käsittely sujuu kokouksessa nopeammin. Kokouksen esityslista on esiteltynä alla:

**********************************

PUUNJALOSTAJAKILTA RY:N YLIMÄÄRÄINEN YHDISTYSKOKOUS

Aika: Maanantai 12.4.2021 klo 17:00
Paikka: Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen Puu1:n kiltahuone 227, Vuorimiehentie 1, Espoo.
Kokukseen on myös mahdollista osallistua etänä Microsoft Teamsin välityksellä.

Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Kokouksen ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Edellisen kokouksen pöytäkirja
7. Menettelytavat
8. Vuoden 2020 tilinkertomus ja tilinpäätös
9. Toiminnantarkastajien lausunto
10. Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen
11. Vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille
12. Esitys Puunjalostajakillan kiltanauhasta
13. Puunjalostajakillan merkkiohjesääntömuutoksen hyväksyminen
14. Vuoden 2021 päivitetty talousarvio
15. Päivitetyn talousarvion hyväksyminen
16. Muut esille tulevat asiat
17. Ilmoitusasiat
18. Kokouksen päättäminen

Espoossa 5.4.2021
Puunjalostajakilta ry:n raati 2021