Puunjalostajakilta ry:n yhdistyskokous 28.3.2019

Tervetuloa Puunjalostajakillan ylimääräiseen yhdistyskokoukseen. Kokous järjestetään 28.3.2019 klo 16.30 alkaen Puu 1:n L1:ssä.


**********************************


PUUNJALOSTAJAKILTA RY:N YLIMÄÄRÄINEN YHDISTYSKOKOUS
Aika: Torstai 28.3.2019 klo 16.30
Paikka: Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen Puu1:n luentosali L1, Vuorimiehentie 1, Espoo. 

Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Kokouksen ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Edellisen kokouksen pöytäkirja
7. Menettelytavat
8. Vuoden 2018 toimintakertomus
9. Vuoden 2018 tilikertomus ja tilinpäätös
10. Toiminnantarkastajien lausunto
11. Tilinpäätöksen hyväksyminen
12. Vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille
13. Vuoden 2019 toimintasuunnitelma
14. Vuoden 2019 talousarvio
15. Muut esille tulevat asiat
16. Ilmoitusasiat
17. Kokouksen päättäminen 

Espoossa 21.3.2019

Puunjalostajakilta ry:n raadin 2019 puolesta