Tervetuloa Puunjalostajakilta ry:n yhdistyskokoukseen

Tervetuloa Puunjalostajakilta ry:n yhdistyskokoukseen maanantaina 18.12.2017 klo 16.15 alkaen. Paikkana toimii Puu1:n kiltahuone. Kokouksessa käsitellään väistötilana toimineen Jämeräntaival 6 sijaitsevan varaston tilapäisstatuksen muuttaminen pysyväksi ja irtisanominen Jämeräntaival 7 varastotilasta. Asiasta päätetään kokouskohdassa 8. Sääntöjen pykälän 19 mukaisesti:
”Ainoastaan killan kokous voi päättää killan sääntöjen muuttamisesta, kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä tai muun huomattavan omaisuuden luovuttamisesta, raadin tai sen jäsenen tai toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, äänestys- tai vaalijärjestyksestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tai killan purkamisesta. Päätöstä näistä asioista ei voi tehdä, mikäli siitä ei ole mainittu kokouskutsussa.”
Tämän perusteella asiasta päätetään yhdistyskokouksessa.
Raadin ehdotus on, että varasto siirrettäisiin Jämeräntaival 6:seen sen paremman sijainnin ja vesipisteen vuoksi. Vaihdos aiheuttaisi vuosikustannusten nousun 21 eurolla, sillä siinä on yksi neliö tilaa enemmän.

KOKOUSKUTSU

PUUNJALOSTAJAKILTA RY:N YHDISTYSKOKOUS
Aika: Maanantai 18.12.2017 kello 16.15
Paikka: Biotuotteiden ja biotekniikan laitos, Kiltahuone (227) (Vuorimiehentie 1, Espoo)

Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Kokouksen ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Edellisen kokouksen pöytäkirja
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Menettelytavat
8. Varasto
9. Muut esille tulevat asiat
10. Ilmoitusasiat
11. Kokouksen päättäminen

Espoossa 11.12.2017
Puunjalostajakilta ry:n raati 2017