Raati ja toi­mi­hen­ki­löt

RAATI

Puun­­ja­los­ta­ja­­kil­lan toi­min­­taa joh­taa sen raa­ti. Raa­ti koos­tuu vuo­sit­­tai­­sis­sa vaa­leis­sa va­li­­tuis­ta kil­lan jä­se­nis­tä. Ko­ko PJK:n raa­din ta­voit­taa säh­kö­­pos­ti­­o­soit­­tees­ta: pjk (аt) list.ayy.fi.
Kaik­ki säh­kö­­pos­ti­­o­soit­­teet o­vat muo­toa etunimi.sukunimi@aalto.fi

 

PUUNJALOSTAJAKILLAN RAATI 2018

 

Johanna Kuronen, pu­heen­joh­ta­ja
+358 50 541 7504

Anne Koistinen, tiedottaja
+358 40 066 4169

Airi Antikainen, isäntä
+358 45 135 2152

Minna Ukkonen, ulkovastaava
+358 50 911 6120

Elina Makkonen, rahastonhoitaja
+358 50 348 0214

Vesa Pitkänen, excursiomestari
+358 44 530 0896

Teija Laakkonen, emäntä
+358 45 670 6679

Sofia Toroi, opintovastaava
+358 41 505 2515

 

TOIMIHENKILÖT

Raa­din o­hel­la toi­mi­­hen­­ki­löt ovat kil­lan toi­min­­nas­sa vah­vas­ti mu­ka­na. Al­la on vuo­den 2018 toi­mi­­hen­ki­löt.

 

PUUNJALOSTAJAKILLAN TOIMIHENKILÖT 2018

Vanhempi ulkovastaava: Owain Dawson

Toi­min­nan­tar­kas­ta­jat: Tomi Eilamo ja Jimi Leivo

Va­ra­toi­min­nan­tar­kas­ta­jat: Santeri Santikko ja Otto Uusipaikka

Juo­puun pää­toi­mit­ta­ja: Otto Uusipaikka

Kut­si: Tuukka Tuomela

Ur­hei­lu­mes­tari: Senni Nieminen

A­pu­lais­ur­hei­lu­mes­ta­rit: Sofia Toroi

Luk­ka­rit: To­pi­as Kil­pi­nen, Lili Yin, Veera Turunen ja Hen­rik Lind­berg

Apu-IE: Veera Turunen, Emma Kärkkäinen, Sanna-Liisa Järvelä, Senni Nieminen, Friedriche Sommerhoff, Santeri Santikko, Topias Kilpinen ja Sara Muona

Ar­kis­ton­hoi­ta­jat: Lili Yin ja San­te­ri San­tik­ko

WWW-vel­hot: Otto Uusipaikka ja Ji­mi Lei­vo

Tek-kil­ta­yh­dys­hen­ki­lö: Santeri Santikko

Kil­ta­sä­lä­vas­taa­va: To­pi­as Kil­pi­nen

OPINTOTOIMIKUNTA

Bio­massan ja­los­tus­tek­niik­ka: Owain Dawson

Kui­tu- ja po­ly­mee­ri­tek­niik­ka: Aurora Korelin

Industrial Energy Processes and Sustainability: Anna-Liina Lehtimäki

Ke­mi­an-, bio- ja ma­te­ri­aa­li­tek­niikka: Lili Yin ja Otto Uusipaikka