Raati ja toimihenkilöt


RAATI

Puun­­ja­los­ta­ja­­kil­lan toi­min­­taa joh­taa sen raa­ti. Raa­ti koos­tuu vuo­sit­­tai­­sis­sa vaa­leis­sa va­li­­tuis­ta kil­lan jä­se­nis­tä. Ko­ko PJK:n raa­din ta­voit­taa säh­kö­­pos­ti­­o­soit­­tees­ta: pjk (аt) list.ayy.fi.


PUUNJALOSTAJAKILLAN RAATI 2023

Nelli Kaskirinne
Puheenjohtaja
nelli.kaskirinne(at)aalto.fi

Vertti Kemppi
Tiedottaja
vertti.kemppi(at)aalto.fi

Siiri Aaltola
Isäntä
siiri.aaltola(at)aalto.fi

Joonas Kovalainen
Opintovastaava
joonas.kovalainen(at)aalto.fi

Henri Heikkilä
Rahastonhoitaja
henri.heikkila(at)aalto.fi

Jussi Oikkonen
Excursiomestari
jussi.oikkonen(at)aalto.fi

Santeri Kämäräinen
Emäntä
santeri.kamarainen(at)aalto.fi

Oskari Honka
KV- & Maisterivastaava
oskari.honka(at)aalto.fiTOIMIHENKILÖT

Raa­din o­hel­la toi­mi­­hen­­ki­löt ovat kil­lan toi­min­­nas­sa vah­vas­ti mu­ka­na. Al­la on vuo­den 2023 toi­mi­­hen­ki­löt.

PUUNJALOSTAJAKILLAN TOIMIHENKILÖT 2023

PUUharyhmä (apu-IE):
Aron Löfgren, Matti Viitanen, Viti Hirvenoja, Iina Martikainen, Nelli Kaskirinne, Jussi Oikkonen,
Saara Räsänen, Tinja Aromaa, Sohvi Perttunen, Sakke Kangas, Oskari Honka, Anniina Tamminen,
Elmo Eskelinen, Elsa Vuorenmaa, Teemu Vuorela, Emma Rista, Essi Ukkonen, Joonas Kovalainen
Kuumahiontatoimari: Viti Hirvenoja, Virva Brax, Helena Sivula, Otso
Luotonen
Lukkari:
Jussi Oikkonen, Tinja Aromaa, Saara Räsänen, Reetta Penttinen, Viti Hirvenoja, Aaron Löfgren,
Ilmari Hieta, Nelli Kaskirinne, Joonas Kovalainen, Otso Luotonen, Onni Poikkeus
Lukkarivaari: Otto Uusipaikka
Urheilumestari: Aapo Sevon
Kulttuurimestari: Viti Hirvenoja
Kiltismestari: Tine Kalač, Saara Räsänen, Esko Rae
Arkistonhoitaja: Essi Räisänen
TEK-kiltayhdyshenkilö: Ilmari Hieta
Ulkomaan kirjeenvaihtaja: Ilmari Hieta, Essi Räisänen,
Helena Sivula, Oskari Honka
WWW-velho: Tinja Aromaa, Virva Brax
WWW-somevelho: Virva Brax, Nelli Kaskirinne
Siantappaja: Pekka Perkiö
Vanhempi Konemestari: Jonathan Winqvist, Otto Uusipaikka
Nuorempi Konemestari: Filip Engström, Fredrik Lindstedt
Code of Conduct -vastaava: Joonas Kovalainen
Historiikkivastaava: Onni Poikkeus, Reetta Penttinen, Henrik Lindberg
sNapsi Fukteeni (n-vastaava): Essi Räisänen
Kuskimies (IE:n autokuski): Joonatan Kaskimies

OPINTOTOIMIKUNTA

Biomass Refining: Tinja Aromaa, Nelli Kaskirinne
Fibre and Polymer Engineering: Veera Ollikainen
Industrial Energy Processes – Advanced Energy Solutions: Veikka Wiksten
Biotuotteet (kandipääaine): Santeri Kämäräinen