Raati ja toi­mi­hen­ki­löt

RAATI

Puun­­ja­los­ta­ja­­kil­lan toi­min­­taa joh­taa sen raa­ti. Raa­ti koos­tuu vuo­sit­­tai­­sis­sa vaa­leis­sa va­li­­tuis­ta kil­lan jä­se­nis­tä. Ko­ko PJK:n raa­din ta­voit­taa säh­kö­­pos­ti­­o­soit­­tees­ta: pjk (аt) list.ayy.fi.

Tiedottajan sähköpostiosoite on: henrik.c.lindberg (at) aalto.fi.
Kaik­ki muut säh­kö­­pos­ti­­o­soit­­teet o­vat muo­toa etunimi.sukunimi@aalto.fi

PUUNJALOSTAJAKILLAN RAATI 2019

Airi Antikainen, pu­heen­joh­ta­ja
+358 45 135 2152

Henrik Lindberg, tiedottaja
+358 50 431 5109

Juho Ouli, isäntä
+358 40 545 7421

Veera Turunen, ulkovastaava
+358 50 435 0845

Senni Nieminen, rahastonhoitaja
+358 40 092 1867

Samuel Leppänen, excursiomestari
+358 44 500 4700

Lauri Tossavainen, emäntä
+358 40 415 3930

Owain Dawson, opintovastaava
+358 46 954 7718

TOIMIHENKILÖT

Raa­din o­hel­la toi­mi­­hen­­ki­löt ovat kil­lan toi­min­­nas­sa vah­vas­ti mu­ka­na. Al­la on vuo­den 2019 toi­mi­­hen­ki­löt.

PUUNJALOSTAJAKILLAN TOIMIHENKILÖT 2019

Vanhempi ulkovastaava: Minna Ukkonen

Toi­min­nan­tar­kas­ta­jat: Tuukka Tuomela ja Santeri Santikko

Va­ra­toi­min­nan­tar­kas­ta­jat: Johanna Kuronen ja Elina Makkonen

Juo­puun pää­toi­mit­ta­ja: Riikka Hammar

Kut­si: Santeri Santikko

Ur­hei­lu­mes­tari: Elina Makkonen

Luk­ka­rit: Otto Uusipaikka, Lili Yin, Veera Turunen ja Henrik Lindberg

Lukkarivaari: Topias Kilpinen

Apu-IE: Leila Kettunen, Liisalotta Erämies, Teija Laakkonen, Johanna Kuronen, Vesa Pitkänen, Elina Makkonen, Krista Lindqvist ja Elisa Juvonen

Ar­kis­ton­hoi­ta­jat: Santeri Santikko ja Lili Yin

WWW-vel­hot: Otto Uusipaikka ja Jessica Niskanen

Tek-kil­ta­yh­dys­hen­ki­lö: Johanna Kuronen

Ulkomaan kirjeenvaihtaja: Aleksi Harlin

OPINTOTOIMIKUNTA

Bio­massan ja­los­tus­tek­niik­ka: Jessica Niskanen ja Otto Uusipaikka

Kui­tu- ja po­ly­mee­ri­tek­niik­ka: Elisa Juvonen

Industrial Energy Processes and Sustainability: Minna Ukkonen

Ke­mi­an-, bio- ja ma­te­ri­aa­li­tek­niikka: Valitaan myöhemmin