Toiminta

Puun­ja­los­ta­ja­kil­ta jär­jes­tää ta­pah­tu­mia ja muuta toi­min­taa jä­se­nil­leen. Suu­reen osaan ta­pah­tu­mis­ta il­moit­tau­du­taan il­mo­ma­sii­nan kautta. Li­sä­tie­toa kil­lan ta­pah­tu­mis­ta löy­dät Puun­ja­los­ta­ja­kil­lan Face­book-sivuil­ta tai Puun­ja­los­ta­ja­kil­lan Face­book-ryh­mäs­tä. Lisää kuvia löydät killan Flickr sivuilta.

Puun­ja­los­ta­ja­kil­lan ur­hei­lu­toi­min­taa pyö­rit­tää ur­hei­lu­mes­ta­ri. Ur­hei­lu­mes­ta­ri toi­mii yh­teis­työs­sä mui­den kor­kea­kou­lun ur­hei­lu­mes­ta­rei­den kans­sa. Li­sä­tie­toa ur­hei­lu­ta­pah­tu­mis­ta löy­dät CHEM­sports-Face­book-ryh­mäs­tä.