Juopuu

Juopuu on si­tou­tu­ma­ton puun­ja­los­ta­jien pää-äänen­kan­nat­ta­ja, johon kaik­kien kil­ta­lais­ten jutut ovat ter­ve­tul­lei­ta. Artik­ke­lit, ideat ja toi­veet voi lähet­tää säh­köi­ses­sä muo­dos­sa s-pos­tit­se Juo­puun vihje-osoit­tee­seen juopuu­(a)­gmail.com.

Juo­puun hen­keä voi ta­voi­tel­la Trak­to­ri­cha­tis­sa.