Kutsu Puunjalostajakilta ry:n vuosikokoukseen

Tervetuloa Puunjalostajakilta ry:n vuosikokoukseen tiistaina 20.3. klo 16.30 alkaen. Paikkana toimii Puu1:n luentosali L1 (Vuorimiehentie 1, Espoo). Kokouksessa käsitellään vuosikokouksen sääntömääräiset asiat sekä päätetään killan lippu- ja merkkiohjesääntöjen muutoksesta edellisessä yhdistyksen kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta.

Liitteinä ovat ehdotukset killan uusiksi lippu- ja merkkiohjesäännöiksi.

PUUNJALOSTAJAKILTA RY:N VUOSIKOKOUS

Aika: Tiistai 20.3.2018 klo 16.30
Paikka: Puunjalostustekniikan laitoksen Puu1:n luentosali L1, Vuorimiehentie 1, Espoo.

Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Kokouksen ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Edellisen kokouksen pöytäkirja
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Menettelytavat
8. Kuulumiset
9. Raadin kuulumiset
10. Raadin tentti
11. Kutsin kyselyt
12. Vuoden 2017 toimintakertomus
13. Vuoden 2017 tilikertomus ja tilinpäätös
14. Toiminnantarkastajien lausunto
15. Tilinpäätöksen hyväksyminen
16. Vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille
17. Vuoden 2018 toimintasuunnitelma
18. Vuoden 2018 talousarvio
19. Killan lippu- ja merkkiohjesääntöjen muutoksesta päättäminen
20. Muut esille tulevat asiat
21. Ilmoitusasiat
22. Kokouksen päättäminen

Espoossa 12.3.2018
Puunjalostajakilta ry:n raati 2018

Lippuohjesäännön muutosehdotukset
Merkkisääntöjen muutosehdotukset